فیوزهای استوانه ای

جریان نامی :۱A-100A

سایز: ۸×۳۱ -۱۰×۳۸ - ۱۴×۵۱ -۲۲×۵۸

رنج ولتاژ: ۴۰۰v-500v- 690v

فیوزهای فشنگی

جریان نامی :۲A-100A

ولتاژ ۴۰۰v جریان متناوب (AC)

ظرفیت قطع : (۵۰kA (AC

فیوزهای کاردی(تیغه ای)

جریان ­: ۲A تا ۱۶۰۰A

ولتاژ : ۴۰۰v تا ۱۰۰۰v جریان متناوب(AC)

ظرفیت قطع : ۱۲۰kA

پایه فیوز

جریان نامی :۱A-100A

1پل / ۲پل / ۳پل

بدنه پلی آمید الیاف دار غیر قابل اشتعال

کلید مینیاتوری

جریان نامی :۰٫۵A-125A

1 پل / ۲ پل / ۳ پل / ۴ پل

قدرت قطع : ۶KA و ۱۰KA

کنتاکتور

جریان :۹A-400A

سری CNN و CNM

کنتاکت اصلی از جنس نقره خلوص بالا