کنتاکتور سه فاز NC1

رنج جریان : ۹A - 95A

رنج کامل لوازم جانبی

قابل ارائه با بوبین های مختلف

کنتاکتور سه فاز NC2

رنج جریان : ۱۱۵A - 630A

رنج کامل لوازم جانبی

قابل ارائه با بوبین های مختلف

رله بی متال

رنج جریان تا ۶۳۰A

اتصال به کنتاکتور های NC1 و NC2

عملکرد دمایی : ۵°- C تا ۴۰°+ C

کلید اتوماتیک (MCCB) قابل تنظیم

رنج جربان : ۱۶A - 1250A

قدرت قطع : از ۵۰KA تا ۱۵۰KA

رنج کامل لوازم جانبی

کلید اتوماتیک (MCCB) غیر قابل تنظیم

رنج جربان : ۱۰A - 1250A

سه پل و چهار پل

عملکرد دمایی : ۵°- C تا ۴۰°+ C

کلید هوایی

رنج جریان : ۲۰۰A - 6300A

قدرت قطع اتصال کوتاه تا ۱۲۰KA در ۴۰۰V

عملکرد دمایی : ۵°- C تا ۴۰°+ C

کلید مینیاتوری تک پل سری eB

رنج : ۲A - 63A

قدرت قطع : ۴٫۵KA

طول عمر مکانیکی : ۱۰,۰۰۰

کلید مینیاتوری سه فاز سری eB

رنج جربان : ۱۰A - 63A

قدرت قطع : ۴٫۵KA

طول عمر مکانیکی : ۱۰,۰۰۰

کلید محافظ جان

حساسیت قطع : ۰٫۰۳A

تک فاز و سه فاز

قابلیت اتصال کابل و باسبار