نمرهتعداد دربستهقطر سوراخ(mm)جنس برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)برند(تولیدکننده)قیمت(تومان)
2.5قلع اندودکلوته147کلوکه139
4قلع اندودکلوته203کلوکه193
65006mmقلع اندودکلوته307کلوکه291
103006-8mmقلع اندودکلوته453کلوکه429
162508mmقلع اندودکلوته729کلوکه691
251508mmقلع اندودکلوته1142کلوکه1082
3510010mmقلع اندودکلوته1823کلوکه1727
507010mmقلع اندودکلوته2610کلوکه2472
704012mmقلع اندودکلوته3646کلوکه3454
953012mmقلع اندودکلوته4730کلوکه4481
1202512mmقلع اندودکلوته5968کلوکه5654
1502512mmقلع اندودکلوته7465کلوکه7072
1851516mmقلع اندودکلوته9211کلوکه8726
2401216mmقلع اندودکلوته13308کلوکه12608
300820mmقلع اندودکلوته16695کلوکه15817
400420mmقلع اندودکلوته32335کلوکه30633
500420mmقلع اندودکلوته55460کلوکه52540

توضیحات :

۱- قیمت کابلشو با رنج قطر بالاتر سفارشی بوده و ۵درصد بیشتر خواهد بود.

۲- قیمت کابلشو با رنج قطر پایین تر براساس همین جدول محاسبه می شود.

۳- جهت موارد خاص استعلام بگیرید.