pic1-washed
  • حداقل فروش کابلشو ها یک بسته می باشد و حداکثر آن محدودیتی ندارد.
  • به علت نوسانات قیمتی قبل از خرید قیمت نهایی محصول را استعلام نمایید.
  • قیمت ها بر اساس خرید نقدی می باشد.
  • هزینه ارسال به عهده خریدار می باشد و فروشنده پس از تحویل به باربری بیجک باربری را برای خریدار ارسال خواهد کرد.

*پس از تحویل به باربری هیچ مسئولیتی بر عهده فروشنده نمی باشد.

  • موجودی کالا به صورت روزانه تامین خواهد شد و در صورت عدم موجودی به محض تامین،سفارشات ارسال خواهد شد.
  • قیمت کابلشوهای سفارشی پنج درصد بیشتر می باشد و براساس حداقل سفارشات تامین خواهد شد.
  • ارسال سفارشات در روزهای تعطیل میسر نمی باشد.